Sectii&Cabinete

Suna acum!

 0242515931

Image
MEDICINA INTERNA

MEDICINA INTERNA

Evaluarea și tratamentul problemelor de sănătate
diagnosticarea și gestionarea afecțiunilor cronice
îngrijirea preventivă și gestionarea bolilor acute
Terapii laser
Examinarea ochilor
Screening oftalmologic
Prescrierea ochelarilor sau a lentilelor de contact
Examinarea ochilor
Tratamentul afecțiunilor oculare
Chirurgia oculară
Terapia vizuală
Acid folic
Acid uric seric
Ag HBs
Albumină serică
Alfa Amilaza serică
Antibiogramă
Anticorpi Anti HCV
Anticorpi specifici anti Rh la gravidă
Antifungigramă
Antigen Helicobacter Pylori
Anti-HAV IgM
APTT
ASLO
ATPO
Bilirubină directă
Bilirubină totală
Calciu ionic seric
Calciu seric total
Citodiagnostic lichid de puncţie
Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 - 3 blocuri)
Colesterol seric total
Complement seric C3
Complement seric C4
Confirmare TPHA
Coprocultură - cultură şi identificare bacteriană
Cortizol
Creatinină serică, cu estimarea ratei de filtrare glomerulară
Creatinină urinară
Creatinkinaza CK
Depistare hemoragii oculte
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
Dozare glucoză urinară
Dozare proteine urinare
Electroforeza proteinelor serice
Estradiol
Examen bacteriologic din colecţie purulentă - Examen microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examen bacteriologic exudat faringian, cultură şi identificare streptococi beta-hemolitici gr. A, C, G
Examen bacteriologic exudat nazal cultură și identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA)
Examen citologic al frotiului sanguin
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau
Examen complet de urină (sumar + sediment)
Examen coproparazitologic
Examen din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examen fungic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examen fungic din exsudat faringian - cultură și identificare până la nivel de specie
Examen histopatologic procedura completă HE (1 - 3 blocuri)
Examen histopatologic procedura completă HE (4 - 6 blocuri)
Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 - 3 blocuri)
Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4 - 6 blocuri)
Examen microbiologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic, cultură şi identificare bacteriană
Examene din secreții cervicale - cultură și identificare bacteriană
Examene din secreţii uretrale - microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examene din secreții vaginale – cultură și identificare bacteriană
Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi/sau colorat
Examene din secreţii vaginale - portaj Streptococcus agalactiae la gravide, prin metode de cultivare
Examene din tampon rectal - portaj Streptococcus agalactiae la gravide, prin metode de cultivare
Factor reumatoid
Feritină serică
Fibrinogenemie
Fosfatază alcalină
Fosfor (fosfat seric)
free PSA
FT4
Gama GT
Glicemie
HBA1c
HDL colesterol
Hemoleucogramă completă
Hormonul foliculinostimulant FSH
Hormonul luteinizant (LH)
IgA seric
IgE seric
IgG seric
IgM seric
Lactatdehidrogenaza (LDH)
LDL colesterol
Lipaza serică
Magneziemie
Microalbuminuria (albumină urinară)
Numărătoare reticulocite
Parathormonul seric (PTH)
Potasiu seric
Progesteron
Prolactină
Proteina C reactivă
Proteine totale serice
PSA
Raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontană
Rezervă alcalină ( determinarea Bicarbonatului seric)
Sideremie
Sodiu seric
Testare HIV la gravidă
Teste imunohistochimice
Testosteron
TGO
TGP
Timp Quick şi INR (International Normalised Ratio)
Transferină serică
Trigliceride serice
TSH
TTGO (test de toleranta la glucoza per os)
Uree serică
Urocultură - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
VDRL sau RPR
Vitamina B 12
VSH
oxigenoterapie
intervenția chirurgicală bronșică
inhalatoare cu bronhodilatatoare
inhalatoare cu bronhodilatatoare cu steroizi
terapie cu oxigen
intervenții chirurgicale
Proceduri endovasculare
angioplastia
stentarea
Examen radiologic cranian standard
Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei
Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri
Radiografie de membre
Examen radiologic articulaţii sacroiliace
Examen radiologic centură scapulară
Examen radiologic coloană vertebrală cervicală
Examen radiologic coloană vertebrală toracală
Examen radiologic coloană vertebrală lombosacrată
Examen radiologic torace ansamblu
Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice
Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ
Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast
Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileocecală, cu substanţă de contrast
Examen radiologic colon dublu contrast
Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare
Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast
Cistografie de reflux cu substanţă de contrast
Pielografie
Examen radiologie retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast
Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast
Examen radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast
Radiografie retroalveolară
Radiografie panoramică
Mamografie analogică în două planuri (Tariful se referă la examinarea pentru un sân)
Mamografie digitală 2D (Tariful se referă la examinarea pentru un sân)
Mamografie cu tomosinteză unilaterală
Mamografie cu tomosinteză bilaterală
Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast
Osteodensitometrie segmentară (DXA)
Ecografie generală (abdomen + pelvis)
Ecografie abdomen
Ecografie pelvis
Ecografie a aparatului urinar/genital masculin
Ecografie transvaginală/transrectală
Ecografie Doppler cervical artere - carotide și vertebrale
Ecografie Doppler artere membre superioare
Ecografie Doppler artere membre inferioare
Ecografie Doppler alte artere
Ecografie Doppler vene membre superioare
Ecografie Doppler vene membre inferioare
Ecografie Doppler alte vene
Ecografie ganglionară
Ecografie transfontanelară
Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi
Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II
Ecografie musculoscheletală
Ecografie cutanată
Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN
Senologie imagistică (Tariful se referă la examinarea pentru un sân)
Ecocardiografie
Ecocardiografie + Doppler
Ecocardiografie + Doppler color
Ecocardiografie transesofagiană
Ecocardiografie de efort
CT craniu nativ
CT buco-maxilo-facial nativ
CT regiune gât nativ
CT regiune toracică nativ
CT abdomen nativ
CT pelvis nativ
CT coloană vertebrală cervicală nativ
CT coloană vertebrală toracală nativ
CT coloană vertebrală lombară nativ
CT membru superior drept nativ
CT membru superior stâng nativ
CT membru inferior drept nativ
CT membru inferior stâng nativ
CT mastoidă
CT sinusuri
CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast
CT hipofiză cu substanţă de contrast
CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast
CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast
CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast
CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
CT ureche internă
Uro CT
Angiografie CT membru superior drept
Angiografie CT membru superior stâng
Angiografie CT membru inferior drept
Angiografie CT membru inferior stâng
Angiografie CT craniu
Angiografie CT regiune cervicală
Angiografie CT torace
Angiografie CT abdomen
Angiografie CT pelvis
Angiocoronarografie CT
RMN craniocerebral nativ
RMN sinusuri
RMN torace nativ
RMN gât nativ
RMN coloana vertebrală cervicală nativ
RMN coloana vertebrală toracică nativ
RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ
RMN abdominal nativ
RMN pelvin nativ
RMN șold – articulație coxo femurală nativ
RMN nativ genunchi drept
RMN nativ genunchi stâng
RMN nativ cot drept
RMN nativ cot stâng
RMN nativ gleznă dreaptă
RMN nativ gleznă stângă
RMN extremităţi nativ alte segmente
RMN umăr nativ
RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast
RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast
RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast
RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast
RMN coloana vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast
RMN coloana vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast
RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ şi cu substanţă de contrast
RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast
RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast
RMN șold – articulație cox femurală nativ și cu substanță de contrast
RMN extrem, nativ genunchi drept cu substanţă de contrast
RMN extrem, nativ genunchi stâng cu substanţă de contrast
RMN extremități nativ cot drept cu substanţă de contrast
RMN extremități nativ cot stâng cu substanţă de contrast
RMN extremități nativ gleznă dreaptă cu substanţă de contrast
RMN extremități nativ gleznă stângă cu substanţă de contrast
RMN extremități nativ alte segmente cu substanţă de contrast
RMN cord nativ
RMN cord nativ şi cu substanţă de contrast
RMN hipofiză cu substanţă de contrast
Uro RMN cu substanţă de contrast
Angiografia RMN trunchiuri supraaortice
Angiografia RMN artere renale sau aorta
Angiografie RMN craniu
Angiografie RMN abdomen
Angiografie RMN pelvis
Angiografie RMN membru superior drept
Angiografie RMN membru superior stâng
Angiografie RMN membru inferior drept
Angiografie RMN membru inferior stâng
Angiografie RMN alt segment
Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast
RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN
Colangio RMN
RMN sâni nativ
RMN sâni nativ şi cu substanţă de contrast
RMN whole-body
Tomografie dentară CBCT mandibulară
Tomografie dentară CBCT maxilară
Tomografie dentară CBCT bimaxilară
Scintigrafia renală
Scintigrafia cerebrală (scintigrafie SPECT perfuzie cerebrală - 30/90 min. de la inj.)
Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică la efort (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică efort)
Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică în repaus (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică repaus)
Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonară/scintigrafie perfuzie pulmonară
Scintigrafia osoasă localizată
Scintigrafia osoasă completă
Scintigrafia hepatobiliară
Scintigrafia tiroidiană
Scintigrafia paratiroidiană
Limfoscintigrafia planară
medicamente antivirale sau antifungice
Terapie fizică
Terapie comportamentală
Terapia hormonală
Intervenții chirurgicale
Cezariana
Nasterea
Terapia fizică
kinetoterapia
Medicamente antiinflamatoare
Terapie ocupatională
Dispozitive de asistare
Ventilație mecanică
Nutriție intravenoasă
Tratament cu antibiotice