• contact@spitaloltenita.ro
 • +40 242 515 931
Nr. crt.CodDenumirea analizei de laboratorTarif decontat de casa de asigurări de sănătate
- lei -
Hematologie
1. 2.6001 Hemoleucogramă completă *1)*16) - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari14.62
2. 2.6002Numărătoare reticulocite7.58
3. 2.6003Examen citologic al frotiului sanguin*3)24.29
4. 2.6040VSH*1)2.74
5. 2.60501Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) *16)9.84
6. 2.60502Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) *16)10.28
7. 2.6059Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*16)10.16
8. 2.6101Timp Quick şi INR*1) *16) (International Normalised Ratio) 15.32
9. 2.6102APTT*16)15.51
10. 2.6103Fibrinogenemie*1) *16)14.28
Biochimie - serică şi urinară
11.2.1002Proteine totale serice*1) *16)7.65
12.2.1003Electroforeza proteinelor serice*1)16.52
13.2.10063Feritină serică*1) *16)40.00
14.2.1011Uree serică*1) *16)6.11
15.2.1012Acid uric seric*1) *16)6.11
16.2.1014Creatinină serică*1) *16), cu estimarea ratei de filtrare glomerulară**)6.18
17.2.1015Bilirubină totală*1) *16)6.37
18.2.1016Bilirubină directă*1) *16)6.37
19.2.1020Glicemie*1) *16)5.99
20.2.10303Colesterol seric total*1)5.99
21.2.10304HDL colesterol*1)8.55
22.2.10305LDL colesterol*1)8.02
23.2.10306Trigliceride serice*1)7.35
24.2.10402TGP*1) *16)6.11
25.2.10403TGO*1) *16)6.08
26.2.10404Creatinkinaza CK*1)12.61
27.2.10406Gama GT*1) *16)8.34
28.2.10409Fosfatază alcalină*1) *16)8.13
29.2.10500Sodiu seric*1) *16)10.44
30.2.10501Potasiu seric*1) *16)11.96
31.2.10503Calciu seric total*1) *16)5.60
32.2.10504Calciu ionic seric*1) *16)8.22
33.2.10505Magneziemie*1) *16)5.84
34.2.10506Sideremie*1) *16)7.41
35.2.10062Transferină serică*1)30.00
36.2.10507Fosfor (fosfat seric)*9)13.00
37.2.2600Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) *16)9.75
38.2.2604Dozare proteine urinare*1) *16)7.24
39.2.2612Microalbuminuria (albumină urinară)*8)28.70
40.2.2622.1Raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontană*1) *8)45.00
41.2.43092Albumină serică*8) *16)14.00
42.2.2622Dozare glucoză urinară*1)7.24
43.2.2623Creatinină urinară*8)10.78
44.2.1020.1TTGO (test de toleranta la glucoza per os) *10) *16)35.00
45.2.1026HBA1c *10) *16)38.00
46.2.10412Alfa Amilaza serică15.00
47.2.10413Lipaza serică15.00
48.2.10400Lactatdehidrogenaza (LDH)10.00
49.2.1065Rezervă alcalină ( determinarea Bicarbonatului seric)23.56
50.2.1071Vitamina B 12 *1)38.00
51.2.1074Acid folic *1)48.00
Imunologie şi imunochimie
52.2.2500TSH*1) *16)21.39
53.2.2502FT4*1) *16)21.74
54.2.2507Parathormonul seric (PTH)47.50
55.2.2509Hormonul foliculinostimulant FSH30.04
56.2.2510Hormonul luteinizant (LH)30.04
57.2.2514Cortizol35.14
58.2.2521Testosteron39.27
59.2.2522Estradiol31.07
60.2.2523Progesteron33.02
61.2.2525Prolactină31.92
62.2.327091Anti-HAV IgM*2)44.21
63.2.327092Ag HBs*1) *16)35.22
64.2.327093Anticorpi Anti HCV*1) *16)64.90
65.2.32710Testare HIV la gravidă*1) *16)41.98
66.2.40000ASLO*1)12.98
67.2.40010VDRL*1) sau RPR*1) *16)6.68
68.2.40013Confirmare TPHA*4)14.7
69.2.40203Antigen Helicobacter Pylori*1)43.48
70.2.430011Complement seric C314.14
71.2.430012Complement seric C414.14
72.2.43010IgG seric19.27
73.2.43011IgA seric19.27
74.2.43012IgM seric19.7
75.2.43014IgE seric18.02
76.2.40053Proteina C reactivă*1) *16)11.6
77.2.43040Factor reumatoid*1)10.15
78.2.43044ATPO42.39
79.2.43135PSA*1)24.07
80.2.43136free PSA*6)31.83
Microbiologie
Exudat faringian
81.2.3025Examen bacteriologic exudat faringian*1) *16), cultură şi identificare streptococi beta-hemolitici gr. A, C, G 16.62
82.2.50102Examen fungic din exsudat faringian *11) - cultură și identificare până la nivel de specie 19.95
Examen urină
83.2.3100Urocultură*1) *16) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană15.96
Examene materii fecale
84.2.3062Coprocultură*1) - cultură şi identificare bacteriană19.95
85.2.5100Examen coproparazitologic*1)13.54
86.2.2701Depistare hemoragii oculte*1)31.53
Examene din secreţii genitale
87.2.3074Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi/sau colorat *1) *16)19.95
88.2.30701Examene din secreții cervicale - cultură și identificare bacteriană20
89.2.30741Examene din secreții vaginale – cultură și identificare bacteriană20
90.2.30643Examene din secreţii vaginale - portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare 20.61
91.2.30643.1Examene din tampon rectal - portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare 20.61
92.2.50114Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) *16)19.95
Examene din secreţii uretrale
93.2.3080Examene din secreţii uretrale*1) - microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană20.61
Examene din secreţii otice
94.2.3050Examen din secreţii otice *12) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 20.61
Examene din secreţii nazale
95.2.3022Examen bacteriologic exudat nazal cultură și identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA) *13) 18.62
Examene din secreţii conjunctivale
96.2.3040Examen microbiologic din secreţii conjunctivale*14) – Examen microscopic, cultură şi identificare bacteriană 20.61
Examene din colecţie purulentă
97.25,032Examen bacteriologic din colecţie purulentă *1) - Examen microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană20.61
98. 2,501,202Examen fungic din colecţie purulentă *15) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică20.61
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice
99.2,313Antibiogramă*5)15.42
100.2,502Antifungigramă*5)19.61
Examinări histopatologice, citologice şi imunohistochimice
101.290,211Examen histopatologic procedura completă HE (1 - 3 blocuri)*7)145
102.290,212Examen histopatologic procedura completă HE (4 - 6 blocuri)*7)280
103.290,101Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 - 3 blocuri)*7)190
104.290,102Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4 - 6 blocuri)*7)320
105.29,030Teste imunohistochimice*)240/set
106.29,022Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 - 3 blocuri)134.8
107.29,160Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1) *16)48.7
108.29,025Citodiagnostic lichid de puncţie89

*) Un set cuprinde 1 – 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de specialitate anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

    **) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice. În situaţia în care pe buletinele de analiză nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

    *1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie şi de medicii cu supraspecializare/competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

    *2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

    *3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

    *4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

    *5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator/microbiologie medicală. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

    *6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA care depășesc 4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator.

    *7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.

    *8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz.

    *9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 – 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.

   *10) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei, pentru asiguraţii adulţi care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani şi peste, supraponderali/obezi şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat, cu ocazia acordării altor tipuri de consultații, dacă persoana nu a mai efectuat investigațiile recomandate în ultimele 6 luni.

    *11) Investigații ce pot fi solicitate de către medicii cu specialitatea boli infecțioase, oncologie și de  medicii specialiști care supraveghează bolnavii cu transplant.

    *12) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea ORL.

    *13) Investigația se recomandă numai în contextul unor infecții tegumentare recurente care sugerează existența portajului.

    *14)Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea oftalmologie.

    *15) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialități chirurgicale.

    *16) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și ca urmare a consultațiilor de monitorizare a evoluţiei sarcinii.

   NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.

    NOTA 3: Toate examinările histopatologice, citologice şi imunohistochimice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.

    NOTA 4: Investigaţiile paraclinice – analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare a consultaţiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, precum şi pentru persoanele asimptomatice peste 18 ani, prevăzute la nota 1 de la punctul 1.2.1, respectiv nota 1 de la punctul 1.2.3 de la lit. B din anexa nr. 1 la prezentul ordin, se efectuează pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie; biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice şi are completat câmpul corespunzător prevenţiei.

NOTA 5: Pentru evaluarea periodică a pacienţilor deja diagnosticaţi cu diabet zaharat, HBA1c se recomandă şi se decontează în condiţiile prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale cu scop curative.

Teste și Treatamente

Vă oferim o gamă largă de teste și tratamente pe care le puteți căuta.Verificați-le mai jos.
 

Servicii

 • Acid folic
 • Acid uric seric
 • Ag HBs
 • Albumină serică
 • Alfa Amilaza serică
 • Antibiogramă
 • Anticorpi Anti HCV
 • Anticorpi specifici anti Rh la gravidă
 • Antifungigramă
 • Antigen Helicobacter Pylori
 • Anti-HAV IgM
 • APTT
 • ASLO
 • ATPO
 • Bilirubină directă
 • Bilirubină totală
 • Calciu ionic seric
 • Calciu seric total
 • Citodiagnostic lichid de puncţie
 • Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 – 3 blocuri)
 • Colesterol seric total
 • Complement seric C3
 • Complement seric C4
 • Confirmare TPHA
 • Coprocultură – cultură şi identificare bacteriană
 • Cortizol
 • Creatinină serică, cu estimarea ratei de filtrare glomerulară
 • Creatinină urinară
 • Creatinkinaza CK
 • Depistare hemoragii oculte
 • Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
 • Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
 • Dozare glucoză urinară
 • Dozare proteine urinare
 • Electroforeza proteinelor serice
 • Estradiol
 • Examen bacteriologic din colecţie purulentă – Examen microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană
 • Examen bacteriologic exudat faringian, cultură şi identificare streptococi beta-hemolitici gr. A, C, G
 • Examen bacteriologic exudat nazal cultură și identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA)
 • Examen citologic al frotiului sanguin
 • Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau
 • Examen complet de urină (sumar + sediment)
 • Examen coproparazitologic
 • Examen din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
 • Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
 • Examen fungic din exsudat faringian – cultură și identificare până la nivel de specie
 • Examen histopatologic procedura completă HE (1 – 3 blocuri)
 • Examen histopatologic procedura completă HE (4 – 6 blocuri)
 • Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 – 3 blocuri)
 • Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4 – 6 blocuri)
 • Examen microbiologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic, cultură şi identificare bacteriană
 • Examene din secreții cervicale – cultură și identificare bacteriană
 • Examene din secreţii uretrale – microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană
 • Examene din secreții vaginale – cultură și identificare bacteriană
 • Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
 • Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi/sau colorat
 • Examene din secreţii vaginale – portaj Streptococcus agalactiae la gravide, prin metode de cultivare
 • Examene din tampon rectal – portaj Streptococcus agalactiae la gravide, prin metode de cultivare
 • Factor reumatoid
 • Feritină serică
 • Fibrinogenemie
 • Fosfatază alcalină
 • Fosfor (fosfat seric)
 • free PSA
 • FT4
 • Gama GT
 • Glicemie
 • HBA1c
 • HDL colesterol
 • Hemoleucogramă completă
 • Hormonul foliculinostimulant FSH
 • Hormonul luteinizant (LH)
 • IgA seric
 • IgE seric
 • IgG seric
 • IgM seric
 • Lactatdehidrogenaza (LDH)
 • LDL colesterol
 • Lipaza serică
 • Magneziemie
 • Microalbuminuria (albumină urinară)
 • Numărătoare reticulocite
 • Parathormonul seric (PTH)
 • Potasiu seric
 • Progesteron
 • Prolactină
 • Proteina C reactivă
 • Proteine totale serice
 • PSA
 • Raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontană
 • Rezervă alcalină ( determinarea Bicarbonatului seric)
 • Sideremie
 • Sodiu seric
 • Testare HIV la gravidă
 • Teste imunohistochimice
 • Testosteron
 • TGO
 • TGP
 • Timp Quick şi INR (International Normalised Ratio)
 • Transferină serică
 • Trigliceride serice
 • TSH
 • TTGO (test de toleranta la glucoza per os)
 • Uree serică
 • Urocultură – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
 • VDRL sau RPR
 • Vitamina B 12
 • VSH