• contact@spitaloltenita.ro
 • +40 242 515 931

Politica privind confidențialitatea datelor

Site-ul este deținut și administrat de Spitalul Municipal Oltenita cu sediul în Strada Argesului , nr. 134, Oltenita, județul Calarasi. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Spitalul Municipal Oltenita”,

„nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii

„utilizator”, „dumneavoastră”, etc.

 

Această   politică   descrie   informațiile   pe   care   le   colectăm   atunci    când vizitați www.spitaloltenita.ro sau pe care le prelucram prin intermediul acestui site web. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică.

 

Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Spitalul Municipal Oltenita nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.

 

Informatiile prelucrate si durata de stocare

Prin intermediul site-ului prelucram documentele pe care institutia este obligata sa le afiseze conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public sau conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice. Aceste documente contin urmatorele date cu caracter personal: nume, loc de munca, functie, nume rude si venituri. Alte informatii cuprinse in aceste documente (semnatura, CNP, adresa) sunt anonimizate in momentul postarii pe site.

 

Durata de stocare a acestor informatii este in conformitate cu cerintele legale.

 

În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:

 

 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fisierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.

 

Stocarea datelor de natura personală se face atata timp cat avem consimțămȃntul dumneavoastră.

 

Cum prelucram datele personale

Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:

 

 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul adresei de e-mail vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Spitalul Municipal

 

 • datele persinale furnizate de dumneavoastra in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale organizatiei, sunt postate partial anonomizat pentru indeplinirea cerintelor de

 

 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.

 

Transferuri internaționale

Informațiile generate de fișierele de tip cookie (de tip marketing) cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Acest tip de cookie permite identificarea publicului țintă, înregistrarea vizitei dumneavoastră pe website-ul nostru, paginile pe care le- ați vizitat și link-urile pe care le-ați accesat. Utilizam aceste informații pentru a oferi reclame mai relevante pentru dumneavoastră și interesele dumneavoastră. În același timp, acestea sunt utilizate pentru a limita frecvența cu care puteți vedea o reclamă și pentru a ajuta la măsurarea eficienței campaniilor publicitare. De asemenea, în același scop, putem împărtăși aceste informații cu terțe-părți (de exemplu: furnizori de servicii externe). De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google.

 

Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners.

 

 

Accesați datele dumneavoastră personale

Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Spitalul Municipal Oltenita la adresa de e-mail spoltenita@yahoo.com

 

Datele de natura personala deținute de către Spitalul Municipal Oltenita sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.

 

 

Drepturile persoanei vizate

Conform Regulamentului 679/2016 – GDPR, aveţi dreptul de a solicita Spitalului Municipal Oltenita , în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră.

 

 

Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere

Conform Regulamentului 679 /2016 – GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.

 

 

 

 

INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (PACIENȚI)

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Municipal Oltenita este un operator de date de natură personală.

 

Spitalul Municipal Oltenita colectează și prelucrează date în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce-i revin conform legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate. Sunteţi obligat(ă) să ne furnizaţi datele solicitate pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestora poate duce la dificultăţi în organizarea şi furnizării serviciilor medicale.

 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu: Legea 95/2000, Legea nr.629/2001, Ordinul nr.1.301 din 20 iulie 2007, Legea nr. 82/1991, Legea nr.333/2003 şi Regulamentul UE 679/2016 (criteriile de la art.6(1) și criteriile de la art.9(2)a și h).

 

Destinatarii informaţiilor pot fi: Ministerul Sănătaţii, DSP Prahova, Curtea de Conturi, CNAS, SNSPMS, SMURD, Autorităţi locale, Poliţie, Servicii de asistenţă socială sau alte instituții.

 

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale organizaţiei și a celei mai bune practici din acest domeniu.

 

În cazul utilizării unor persoane împuternicite, dacă datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană, ne asigurăm că acestea sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor.

 

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat și de a vă adresa instanţei de judecată competente. Disponibilitatea drepturilor depinde de fiecare prelucrare. În cazul în care prelucrarea datelor se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

 

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro.

 

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient, va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresă) și indicații privind informațiile pe care le solicitați. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de e-mail spoltenita@yahoo.com.

 

 

 

Informare privind protecția datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Municipal Oltenita este un operator de date.

 

 

De ce colectăm informații despre dvs.

Spitalul Municipal Oltenita colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurării procesului de recrutare, gestionării contractelor individuale de muncă și pentru îndeplinirea cerinţelor legale.

 

Ȋn momentul participării la un proces de recrutare sau in cazul angajării la Spitalul Municipal Oltenita , putem colecta și prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii:

 

 • Identitate (nume și prenume șamd);
 • Contact (adresă, adresă e-mail, telefon șamd);
 • Identificare (CNP, serie si număr carte de identitate șamd);
 • Informații profesionale (locul de munca, profesia, istoricul profesional, educație șamd);
 • Informații personale (informații despre alți membrii ai familei, informații privind asigurarea medicală, traseu adresă domiciliu-serviciu șamd);
 • Informații privind sănătatea necesare pentru medicina muncii sau pentru evaluarea capacităţii de muncă a angajatului;
 • Informaţii financiare (salariu, beneficii, pensie, taxe, tranzacții financiare șamd);
 • Informații trafic internet (website-uri accesate, ip-uri accesate șamd);
 • Identificatori online (adresă email, IP, user șamd);
 • Fotografii sau înregistrări

 

Categoriile de date menţionate sunt prelucrate în următoarele situaţii:

 

 • în cazul prelucrărilor necesare în procesul de recrutare;
 • în cazul în care sunteți angajat(ă) în cadrul Spitalul Municipal Oltenita ;
 • în cazul obligației de a respecta legile aplicabile și de a transmite anumite informații instituțiilor statului;
 • în cazul fotografiilor sau înregistrarilor video realizate pentru prezentarea spitalului;
 • pentru a vă asigura siguranța și securitatea dumneavoastră și a bunurilor ce vǎ aparțin precum și pentru a asigura siguranța și securitatea angajaților și bunurilor

 

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi la angajarea în Spitalul Municipal Oltenita sau în derularea contractului de muncă.

 

Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 

 • Legea 95/2000 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 53 / 2003, Codul muncii;
 • Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Ordonanța de urgență 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;
 • Legea 227 / 2015, Codul fiscal;
 • Legea 82/1991, Legea contabilitătii (republicată), modificată si completată;
 • Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice;
 • Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și normele de aplicare ale acesteia.
 • Regulamentul UE 679/

 

 

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Destinatarii informaţiilor pot fi:

 

 • Ministerul Sănătaţii, Direcţia de Sănătate Publică Prahova;
 • Ministerul Muncii, ITM, ANAF, Curtea de Conturi;
 • CNAS ;
 • Autorităţi locale, Poliţie, Servicii de asistenţă socială;
 • Furnizori de servicii (e: institutii bancare, furnizori servicii IT ).
 • Alte uniţăti din domeniul sănătaţii;

 

 

Cum protejam informațiile confidențiale colectate

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

 

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea identifica o persoană.

 

 

Locația de stocare și durata de stocare

 

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta Spitalul Municipal Oltenita.

 

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale organizaţiei și a cele mai bune practici din acest domeniu.

 

Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente.

 

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

 

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a se retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

 

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro/.

 

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresa) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de email spoltenita@yahoo.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMARE PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (SUPRAVEGHERE VIDEO)

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Municipal Oltenita este un operator de date.

 

CUM COLECTĂM / PRELUCRĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Spitalul Municipal Oltenita, prin intermediul sistemelor de supraveghere video, colectează și prelucrează înregistrari video în scopul asigurării securităţii persoanelor şi bunurilor, pazei şi protecţiei bunurilor, imobilelor, valorilor şi a materialelor utilizate în furnizarea serviciilor medicale precum şi pentru prevenirea și combaterea infracţionalităţii.

 

Supravegherea prin mijloace video se utilizează doar în situaţia în care mijloacele convenţionale aplicate sunt considerabil mai puţin eficiente în realizarea obiectivelor menţionate, conform analizei de risc efectuate la nivelul organizaţiei.

 

Spitalul Municipal Oltenita nu prelucrează în scop privat datele cu caracter personal rezultate în urma monitorizării video iar sistemul de supraveghere nu este utilizat pentru monitorizarea activităţii angajaţilor sau colaboratorilor sau pentru pontajul angajaţilor.

 

Sistemul video existent a fost instalat în urma unor analize de risc, anexate planurilor de protecţie şi pază. Zonele supravegheate video cuprind:

 

 • zone de acces şi spaţii destinate publicului,
 • zone cu acces restricţionat
 • împrejurimile clădirilor pentru a proteja spaţiile exterioare

 

Nu sunt monitorizate zone în care există un nivel ridicat al aşteptărilor privind viaţa privată, precum birouri, toalete sau alte locaţii similare. Înregistrarea se face 24 / 24 ore.

 

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 

 • Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
 • Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și normele de aplicare ale acesteia;
 • Hotărârea 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 • Regulamentul UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Decizia nr.174/2018 a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter

 

Din punct de vedere al Regulamentului UE 679/2016, supravegherea video se desfășoară în temeiul art.6(1) c – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului sau în temeiul art. 6(1) d – prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.

 

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În măsura permisă de legislaţia privind protecţia datelor, pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale și legale putem transmite sau permite accesul la imaginile înregistrate unor autorităţi naţionale.

 

 

CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE

Informaţiile colectate sunt păstrate în formă electronică iar pentru protecţia acestora sunt implementate următoarele măsuri tehnice şi organizatorice:

 

 • limitarea timpului de stocare a imaginilor conform cerinţelor legale;
 • acces fizic restricţionat la spaţiile unde se află mediile de stocare (DVR-urile) pe care se stochează imaginile înregistrate;
 • limitarea accesului la imaginile care se derulează în timp real la angajaţii / agenţii desemnaţi să desfăşoare activitatea de pază;
 • control acces logic la înregistrări. Doar administratorul de sistem (numit de către organizaţie), are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor;
 • instruire privind cerinţele legate de confidenţialitatea datelor și acorduri de confidenţialitate pentru persoanele (angajaţi ai organizaţiei sau ai persoanelor împuternicite) care vizualizeaza imaginile care se derulează în timp real sau au acces la imaginile înregistrate;
 • asigurarea contractuală sau prin acorduri că persoane împuternicite folosite implementează măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a

 

 

 

 

LOCAȚIA DE STOCARE ȘI DURATA DE STOCARE

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în cadrul organizaţiei. Durata de stocare este în conformitate cu cerinţele legale (30 de zile), după acest interval imaginile ştergându-se automat în ordinea în care au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate sau a înregistrării unei solicitării întemeiate a unei persoane vizate, durata de stocare a imaginilor poate depăşi limitele normale în funcţie de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate sau de soluţionare a solicitării primite.

 

 

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi:

 

 • dreptul la informare. Aveți dreptul să primiți informații despre cum și de ce prelucrăm datele dumneavoastră personale;
 • dreptul de a obţine din partea organizaţiei o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective;
 • dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal care vă privesc;
 • dreptul de ştergere a datelor cu caracter personal care vă privesc sau de restricţionare a prelucrării, sub rezerva anumitor excepții;
 • dreptul de a vă opune prelucrărilor, sub rezerva anumitor excepții.

 

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, date identificare) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

 

În cazul solicitării de acces la imagini înregistrate care vă privesc, soluționarea cererii se poate face prin acordarea accesului la înregistrarea solicitată sau prin transmiterea unei copii a acesteia. Cererea de acces trebuie să menţioneze data, ora, locaţia pentru care se dorește acces la înregistrarea camerei de supraveghere.

 

Înregistrarea furnizată în cazul solicitării de acces depinde de condiţiile tehnice de înregistrare, de condiţiile în care a avut loc preluarea imaginilor și de drepturile altor persoane care pot aparea în înregistrare (imaginile în care apar alte persoane vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă recunoaşterea/identificarea lor). Este posibilă restricţionarea accesului pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane (de exemplu dacă în imagini apar şi alte persoane şi nu există posibilitatea de a obţine consimţământul lor sau imaginile acestora nu se pot edita).

 

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro .

 

MODIFICĂRI ALE INFORMĂRII PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Având în vedere posibilitatea identificării unor noi prelucrări de date de natură personală, faptul că legile privind protecţia datelor cu caracter personal și recomandările autorităţii de supraveghere se schimbă și se îmbunătăţesc periodic, este posibil ca această informare privind confidenţialitatea datelor să se schimbe și ea. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fară notificare acest document de informare. Orice modificare a informării privind confidenţialitatea va fi disponibilă pentru consultare la Direcţia Administrativ și afișată pe site-ul organizaţiei.

 

 

ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI, RECLAMAŢII

Dacă aveţi întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale, dacă doriti să vă exercitaţi drepturile sau aveti nelămuriri sau reclamaţii legate de modul în care gestionăm datele cu caracter personal, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de email contact@spitaloltenita.ro