Reguli si obiceiuri in spital

Apeleaza la echipa noastra cu incredere pentru orice problema de sanatate.
Image

Pentru urgențe sunați la

112

Ghidul pacientului

Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza, in conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VIII Asigurarile sociale de sanatate. Pachetul de servicii de baza este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, in colaborare cu organizatiile implicate in sistem.
Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006.

Asiguratii au urmatoarele drepturi:

•     sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si a contractului-cadru;
•     sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
• sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
• sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
• sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
• sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
• sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
• sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
• sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
• sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
• sa beneficieze de dispozitive medicale;
• sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
• sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
• sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
• sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

Intrebări frecvente

Care sunt actele necesare in vederea internarii?
1.Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist; 
2. Buletinul sau cartea de identitate,
3. card de sanatate;
4. Dovada calitatii de asigurat;